1
Чрез осигуряването на оптимални условия за растеж, растенията се отглеждат по-лесно и ефективно. Голяма роля в почти всички процеси има и избора на правилната почва за разсад. Най-практичното решение, не само за градинари любители, но и за професионалисти, е готова почва за разсад за различни култури. На изгодна за почва за разсад цена ще може да разчитате на обогатена почва с най-необходимите хранителни вещества за правилното развитие на растенията. Обикновено готовата почва за разсад е направена на основата на торф. Преди покупката и е важно да се съобрази какво ще отглеждате, както и нейната физическа структура, състав, плодовитост и киселинност.
48 Views
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments