1
Торовете Green House са създадени специално за етапите на растеж и цъфтеж, на всички хибридни сортове растения с време на цъфтеж от 8 седмици или повече.
66 Views

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments