1
При огромното разнообразие на пазара на мобилни технологии, който едва ли не всеки ден предлага нови модели и иновации, търсенето на употребявано устройство все така има своята логика и добри причини. Ако сумата за покупка от този род няма ограничения, потребителят по-често би се насочил към чисто нов смартфон или таблет от известна марка. Но при бюджетни съображения е напълно нормално да се насочим към таблети втора ръка или пък употребявани, но запазени и сервизирани телефони.
84 Views

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments