1
Букмейкърите подобриха своите мобилни версии, а някои оператори изготвиха успешни приложения за онлайн залози. Как можем да печелим повече и какви са предимствата на залозите през мобилните устройства...
135 Views

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments