1
Работим с висококачествените швейцарски импланти CAMLOG.

Денталните импланти са иновационна технология за заместване на естествени зъби. Те представляват изкуствени зъби, чиято структура и форма напълно наподобява тази на естествените. Освен това, те гарантират висока стабилност и не се различават от естествените зъби на външен вид. Тайната за тяхната висока ефективност се крие в материалите, от които са изработени.

Лекуваме всички дефекти – от липсата на един зъб до цялостно обеззъбяване.

Научете повече за имплантите в нашият уебсайт:

https://igdental.bg/implantologia.html
68 Views

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments